02 769 7788 info@bhi.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว (Privacy Notes)

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก สมัครซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย สมัครรับจดหมายข่าว ซึ่งเมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อ หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต และคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในแบบไม่ระบุตัวตนได้ โดยต้องยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

    ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมไปนั้นจะถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆดังนี้
  • ใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์
  • ใช้สำหรับปรับปรุงการบริการลูกค้า
  • ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ ( ข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย จำหน่าย ถ่ายโอน หรือถูกนำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามที่คุณเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น )
  • ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น การตอบแบบสอบถาม หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ
  • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ ( อีเมล์ที่คุณกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ อาจจะถูกใช้ในการส่งรายละเอียดรายการสั่งซื้อ นอกจากนั้นอาจจะถูกนำมาใช้ในการส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับข่าวสารบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในโอกาสต่างๆ )

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ของเรา ได้ใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบพิเศษของผู้ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

การใช้งานและการบันทึกข้อมูล

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (Text ไฟล์เล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Web Server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งเป็นข้อมูลการเข้าถึง Web Browser เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง) ทางบริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เก็บรายละเอียดการใช้งาน สำหรับการเข้าใช้งานในอนาคตและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับนำไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะนำบริการของผู้ให้บริการอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ร่วมด้วย ซึ่งผู้ให้บริการอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ยกเว้นเพื่อช่วยในการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ www.bhi.co.th เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.bhi.co.th ถือว่าคุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่เว็บไซต์ www.bhi.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

2301/2 ชั้น 6 อาคารทันตกรรม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

: 02 769 7788

: info@bhi.co.th